Muns Fysio
Special Sports
De Wijnschuur
Dry Works International
Rabobank

Inschrijvingsformulier MHC Amstelveen

(Membership registration form MHC Amstelveen) (English below)

Voorwaarden

Ieder nieuw lid verplicht zich tot het verlenen van een machtiging voor het innen van zijn/haar contributie. De jaarlijkse inning van de contributiegelden zal uiterlijk eind oktober plaatsvinden.

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 mei van het lopende seizoen via de website of per e-mail naar [email protected]. Bij opzegging na die datum is de contributie voor het opvolgende seizoen verschuldigd.


Clubtenue

Het officiele MHC Amstelveen speeltenue (sokken, broek/rok en shirt) kunt u aanschaffen bij Special Sports (Amsterdamseweg 501, 1181 BS Amstelveen, 020 - 647 72 05).

 

-- English--

Conditions

Every new member authorises direct debit payment for the yearly membership fee. The yearly membership fee will be debited before October 31.

Notification of terminating the membership should be received before May 1st of the current season via the website or via an e-mail to [email protected]. When terminating the membership after this date, the yearly membership fee for the next season is due.


Club uniform

You can buy the official MHC Amstelveen club uniform  (socks, shorts/skirt and shirt) at  Special Sports (Amsterdamseweg 501, 1181 BS Amstelveen, 020 - 647 72 05). 


Soort aanmelding
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
   
Overige informatie
   
 
   
 
Lidmaatschap
   
   
Ondergetekende is tevens bereid te fungeren als
   
   
Ik wil graag een bijdrage leveren in een van de volgende commissies:
  MHC Amstelveen is een vereniging die draait op de inzet van vrijwilligers. Wij doen als club een beroep aan leden om een bijdrage te leveren als vrijwilliger van de club. Wilt u aangeven waarvoor wij uw medewerking mogen vragen:

 
   
   
   
Hoe ben je in contact gekomen met MHC Amstelveen?
   
   
Voorwaarden
  Door het inschrijfformulier in te vullen en op "Bevestigen" te drukken voor elektronische verzending verklaart u kennis te hebben genomen van, en akkoord te gaan met: 1) Het huishoudelijk reglement van MHC Amstelveen. 2) De algemene voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap. 3) De privacyregels zoals deze zijn opgenomen in de Privacyverklaring.

 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.De agenda is leeg
Datum Team
Nog geen verslagen.
Alle verslagen