Dry Works International
De Wijnschuur
Special Sports
Muns Fysio
Rabobank

Inschrijvingsformulier MHC Amstelveen

(Membership registration form MHC Amstelveen) (English below)

Voorwaarden

Ieder nieuw lid verplicht zich tot het verlenen van een machtiging voor het innen van zijn/haar contributie. De jaarlijkse inning van de contributiegelden zal uiterlijk eind oktober plaatsvinden.

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 mei van het lopende seizoen via de website of per e-mail naar [email protected] Bij opzegging na die datum is de contributie voor het opvolgende seizoen verschuldigd.


Clubtenue

Het officiele MHC Amstelveen speeltenue (sokken, broek/rok en shirt) kunt u aanschaffen bij Special Sports (Amsterdamseweg 501, 1181 BS Amstelveen, 020 - 647 72 05).

 

-- English--

Conditions

Every new member authorises direct debit payment for the yearly membership fee. The yearly membership fee will be debited before October 31.

Notification of terminating the membership should be received before May 1st of the current season via the website or via an e-mail to [email protected] When terminating the membership after this date, the yearly membership fee for the next season is due.


Club uniform

You can buy the official MHC Amstelveen club uniform  (socks, shorts/skirt and shirt) at  Special Sports (Amsterdamseweg 501, 1181 BS Amstelveen, 020 - 647 72 05). 


Soort aanmelding
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Lidmaatschap
   
   
   
   
Aanmelding team
   
   
Voorwaarden
   
Ondergetekende is tevens bereid te fungeren als
   
   
   
Ik wil graag een bijdrage leveren in een van de volgende commissies:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Hoe ben je in contact gekomen met MHC Amstelveen?
   
   
   
   
   
   
   


De agenda is leeg
Datum Team
Nog geen verslagen.
Alle verslagen