Muns Fysio
De Wijnschuur
Special Sports
Dry Works International
Rabobank

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon van MHC Amstelveen: VACANT

MHC Amstelveen wil nátuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen.

Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat ….

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen kon worden. Hoe graag we ook zaken willen voorkomen, soms lukt dit niet. Daarom willen we wanneer we het weten zo goed mogelijk oppakken.

Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen MHC Amstelveen een vertrouwenscontactpersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

De rol van de vertrouwenscontactpersoon

Voorkomen is beter dan genezen.

De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van MHC Amstelveen.

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen onze vereniging, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt dooreen teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van MHC Amstelveen op de juiste plaats is.

 

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!

De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

  1. toestemming voor hebt gegeven
  2. van op de hoogte bent

 

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoonvallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?

In principe is de vertrouwenscontactpersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen MHC Amstelveen-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen MHC Amstelveen-verband en de betrokkene(n).

Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenscontactpersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.

De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten MHC Amstelveen.

De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen MHC Amstelveen.

Je kunt de vertrouwenscontactpersoon bereiken via e-mail: [email protected],

 

De agenda is leeg
Datum Team
Nog geen verslagen.
Alle verslagen